top of page
588

日本小顏術

包包面,大細面的人氣療程

 

想瘦面,但又減唔到?日本小顏術就好適合你啦運用柔骨的技術,由專業按摩師幫你修正面型,重塑最佳線條全面提升輪廓

8666
2
6
9
89
natural.house&medibeau.png
bottom of page